Voorstelling

Het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht is een vereniging zonder winstoogmerk, ontstaan in 1964, met als doel de studie en het verspreiden van het militair recht en het recht van de gewapende conflicten.

Met die bedoeling organiseert het Studiecentrum ieder jaar een studiesessie die conferenties, werkvergaderingen en studiedagen omvat over actuele onderwerpen van militair recht en het recht van de gewapende conflicten. Hierover publiceert het Studiecentrum verslagen.

Het Studiecentrum bevat ook de Belgische nationale groep van de International Society for Military Law and the Law of War.

De website van het Studiecentrum zal u toelaten geïnformeerd te blijven over de studiedagen en activiteiten georganiseerd door het Studiecentrum.