Inschrijvingsmodaliteiten

Inschrijving voor een jaarlijkse sessie

Iedereen kan lid worden van het Studiecentrum. Om in te schrijven voor een jaarlijkse sessie vult u het inschrijvingsformulier in.
De prijs voor de volledige sessie bedraagt 30 €/jaar (15 € voor studenten) te betalen op rekeningnr. BE27 0000 9410 7073 van het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht.

Door deze inschrijving kunt u deelnemen aan al de activiteiten die door het Studiecentrum georganiseerd worden gedurende het lopende werkjaar. De kost van eventuele maaltijden is niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen.
De leden ontvangen de nieuwsbrief van de International Society for Military Law and the Law of War. Deze nieuwsbrief bevat tal van informatie over activiteiten en ontwikkelingen – nationaal en internationale – inzake wettelijke en gerechtelijke aspecten van de meest diverse onderwerpen betreffende het (militair) strafrecht, het recht van de gewapende conflicten, de mensenrechten, enz. 
Een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op dit gebied!

Inschrijving voor één enkele studiedag

Niet-leden dienen het inschrijvingsformulier in te vullen dat u kunt vinden op de welkomstpagina van deze site.
De prijs voor één enkele studiedag voor de niet-leden bedraagt 10 € * (5 € * voor studenten) te storten op rekeningnr. BE27 0000 9410 7073 van het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht.
Occasionele deelnemers kunnen vragen op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van het Studiecentrum (hier klikken).
* behalve afwijkende vermelding