Inschrijvingsmodaliteiten

Inschrijving voor een jaarlijkse sessie

Iedereen kan lid worden van het Studiecentrum. Om in te schrijven voor een jaarlijkse sessie vult u het inschrijvingsformulier in.
De prijs voor de volledige sessie bedraagt 30 €/jaar (15 € voor studenten) te betalen op rekeningnr. BE02 3100 3695 2440 van het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht.

Door deze inschrijving kunt u deelnemen aan al de nationale activiteiten die door het Studiecentrum georganiseerd worden gedurende het lopende werkjaar. De kost van eventuele maaltijden is niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld.
De leden ontvangen van ons eveneens nieuws van de International Society for Military Law and the Law of War.
Een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in ons gebied!

Inschrijving voor één enkele studiedag

Niet-leden dienen het inschrijvingsformulier in te vullen dat u kunt vinden bij de uitnodiging voor de volgende studiedag.
De prijs voor één enkele studiedag voor de niet-leden bedraagt 25 €* te storten op rekeningnr. BE02 3100 3695 2440 van het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht.
Occasionele deelnemers kunnen vragen op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van het Studiecentrum (hier klikken).
* behalve afwijkende vermelding