Volgende Studiedag

Brussel, 17 juni 2024
De herziening van het Strafwetboek: Relevantie voor Defensie