De structuur

Ludwig VAN DER VEKEN, Voorzitter
Jacques LEFEVRE, Schatbewaarder
Hanna BOURGEOIS, Secretaris
Alfons VANHEUSDEN , Sessiedirecteur a.i.
Pauline WARNOTTE, Adjunct Sessiedirecteur
Antoaneta BOEVA, Directeur van het Documentatiecentrum
Martyna FALKOWSKA-CLARYS, Directeur Publicaties
Vaios KOUTROULIS, Algemeen Redacteur
Tom RUYS, Algemeen Redacteur

Wetenschappelijk comité

Het Wetenschappelijk Comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende deelnemers aan het Studiecentrum, en gekozen omwille van hun competentie en expertise (magistratuur, Defensie, universiteHet Wetenschappelijk Comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende deelnemers aan het Studiecentrum, en gekozen omwille van hun competentie en expertise (magistratuur, Defensie, universiteiten, NGO’s, …), is belast met het voordragen en het uitwerken van het jaarlijks programma van de activiteiten van het Studiecentrum.

Het Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum van het Studiecentrum staat vol met gespecialiseerde werken over het militair (straf)recht en het oorlogsrecht. Gesitueerd in de lokalen van het Studiecentrum, in de Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30 in 1000 Brussel. Voor een bezoek of informatie neemt u contact op met het secretariaat van het Studiecentrum.

De Publicaties

Het Studiecentrum beheert verscheidene publicaties, waaronder het Tijdschrift voor Militair Recht en Oorlogsrecht, dat gepubliceerd wordt onder de auspiciën van de International Society for Military Law and the Law of War.