Accueil - Onthaal

Session / Sessie 1976 - 1977 - Archives - Archieven

Tous les textes repris ci-dessous sont disponibles au Centre d'étude de droit militaire et de droit de la guerre
Alle hieronder beschreven teksten zijn beschikbaar aan het secretariaat van Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht

Le maintien de l'ordre
Handhaving van de orde

 

Rapports - Verslagen :

 1. Analyse du système légal et réglementaire ainsi que des moyens dont l’autorité dispose en Belgique pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public (P. THOMAS, Substitut de l’auditeur militaire) (fr.)

 2. Néant – Nihil (Pas de documentation – geen documentatie)

 3. Studie van de motivatie en gevolgen, hetzij van nieuwe modaliteiten, hetzij van beperking of totaal verbod van aanwending van gewapende strijdkrachten buiten deze van de rijkswacht, in vredestijd, in oorlogstijd, in overgangsomstandigheden.
  Etude des motivations et des conséquences soit de modalités nouvelles, soit de limitation ou d’interdiction totale de l’emploi de forces armées autres que la gendarmerie, en temps de paix, en temps de guerre, dans les situations intermédiaires.
  (DE MEYER, Kapt SBH Gd - SOUPART, Major BEM - VAN WINSEN, SUBSTITUUT - Krigsauditeur) (fr & nl)

 4. Maintien de l’ordre. Etude de la réglementation et des moyens des Etats limitrophes
  (M. VAN WINSEN, Substituut Krijgsauditeur) (fr.).

 5. La guerre civile et la paix internationale
  De burgeroorlog en de internationale vrede
  (H. BOSLY, Eerste Advocaat-generaal bij het Militaire Gerechtshof.) (fr. & nl.)

 6. De Belgische NAVO-strijdkrachten in het buitenland in het algemeen en in de Bondsrepubliek Duitsland in het bijzonder op het vlak van de handhaving en het herstel van de openbare orde, op basis van de NAVO-overeenkomsten
  (LtCol Gd LAMBILLOTTE, Maj CLAESSENS, Cdt SEGHERS, 1er Substitut SCHUERMANS, les Substituts DESCHAMPS, VAN BRUSSELEN, BOGAERT) (nl.).

© Tous les Droits Réservés au Centre d’Etude de Droit Militaire et de Droit de la Guerre a.s.b.l.
© Alle rechten voorbehouden bij het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht v.z.w.